Pijler 3:

Kansen benutten

Met directe investeringen een goed rendement halen én een positieve impact hebben op de wereld. Dat is de win-winsituatie die we het liefst willen.

3 PIJLERS

Ons MVB-beleid rust op drie pijlers: Beperken, Versterken, en Benutten. Een toelichting op alle drie vindt u in dit jaarverslag.

Benutten (pijler 3)

Deze pijler staat voor: het benutten van kansen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de deelnemer. Hierbij gaat het om kansen om met directe investeringen een goed rendement te behalen én een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren. We noemen dat impactbeleggingen. We willen daarbij vooral inzetten op een verhoging van ‘SDG-gerelateerde beleggingen’. De Verenigde Naties hebben namelijk zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) opgesteld die samen moeten leiden tot een betere wereld in 2030. Deze doelen gelden voor alle landen en het bedrijfsleven, waaronder ook beleggers als Pensioenfonds PGB, wordt geacht bij de realisatie ervan een belangrijke rol te spelen. Aan onze deelnemers en werkgevers is gevraagd de belangrijkste thema’s aan te wijzen. Zo zijn we gekomen tot de benoeming van vijf focus SDG’s. Die vijf SDG’s hanteren we nu als speerpunt bij ons MVB-beleid. Concreter gezegd: bij onze impactbeleggingen zullen we vooral kijken naar kansen om een positieve bijdrage te leveren aan juist die vijf SDG’s.

SDG-beleggingen in 2020

Pensioenfonds PGB had in 2020 verschillende beleggingen met een positieve maatschappelijke impact. In totaal voor bijna 1,2 miljard euro. Groene obligaties : 490,0 miljoen Duurzame infrastructuur : 97,3 miljoen Alternatieve Vastrentende Waarden : 23,6 miljoen Duurzaam vastgoed* : 562,0 miljoen

* Uitsluitend het duurzaam vastgoed dat de maximale score (5 sterren) heeft behaald op de GRESB Benchmark - de mondiale ESG-benchmark voor vastgoed - wordt als SDG-belegging gerekend vanwege de positieve maatschappelijke bijdrage. Meer dan 120 institutionele en financiële investeerders gebruiken GRESB-gegevens en benchmarks om hun investeringen te monitoren en beslissingen te nemen die leiden tot een duurzamere vastgoedindustrie.

CASESTUDY: NAAR DUURZAAM EUROPEES TREINVERKEER

Naam bedrijf : Alpha Trains Sector : duurzame infrastructuur SDG 9 : industrie, innovatie en infrastructuur Pensioenfonds PGB heeft in 2020 besloten te investeren in het elektrisch treinverkeer door beleggingen in Alpha Trains. Dat is de grootste leasemaatschappij voor passagierstreinen en locomotieven op het vasteland van Europa. De leasemaatschappij is actief in meer dan 15 Europese landen en heeft 850 passagierstreinen en (vracht)locomotieven die worden verhuurd aan Europese spoorwegvervoerders. Door de investering in Alpha Trains dragen we bij aan de verduurzaming van het Europese treinverkeer. Vervoer over het spoor, zowel vracht- als passagiersvervoer, is aanzienlijk minder belastend voor het milieu. De vrachtlocomotieven van Alpha Trains hebben naar schatting 1,3 miljoen ton CO2 bespaard, een reductie van 6,7 maal de uitstoot ten opzichte van vervoer over de weg. Alpha Trains draagt ook bij aan verdere verduurzaming van het treintransport door oude locomotieven te vervangen door nieuwe elektrische treinen. Momenteel is het grootste gedeelte van de vloot elektrisch. Daarnaast is Alpha Trains sinds 2020 volledig CO2-neutraal en scoort het hoog op benchmarks voor duurzame beleggingen in deze sector.