Evenwicht bereiken

‘Nog dit jaar willen we een stap zetten op het gebied van CO2-reductie’.

Rob Heerkens, bestuurslid Pensioenfonds PGB: ‘Als we bij het beleggen consistent rekening houden met maatschappelijke aspecten, dan helpt dat ons om een goed evenwicht te vinden tussen rendement en risico.’

Evenwicht bereiken

We zijn één van de grotere beleggers in het Nederlandse pensioenlandschap en wat wij doen heeft invloed. Zeker als we daarbij samen optrekken met andere pensioenfondsen en institutionele beleggers. Daar geloven we in bij Pensioenfonds PGB. Als we bij het beleggen consistent rekening houden met maatschappelijke aspecten, dan helpt dat ons om een goed evenwicht te vinden tussen rendement en risico. En dan kunnen we daarnaast waardevol maatschappelijk rendement maken op onze beleggingen. Daar geloven we ook in. Nu we ons geïntegreerde duurzaamheidsbeleid inclusief het klimaatbeleid bestuurlijk op orde hebben, is het tijd voor de vervolgstap: zorgen dat we onze doelen voor duurzaam beleggen behalen. Nog dit jaar willen we een stap zetten op het gebied van CO2-reductie en klimaatintegratie. Met dat laatste bedoelen we dat klimaatrisico’s in alle portefeuilles worden meegewogen. Ook moet het toetsen van beleggingen op criteria voor ESG toegepast zijn in al onze beleggingen. Niet alleen vooraf bij beslissingen over beleggingen, maar ook achteraf via screening van eventuele risico’s. Zodat duidelijk is dat niet alleen financiële belangen meetellen, maar ook andere belangen. Bijvoorbeeld goed ondernemingsbestuur, nu een actueel thema door de omvangrijke overheidssteun die ondernemingen hebben gekregen om omzetverlies door de coronapandemie op te vangen. Tot slot gaan we meer doen met de VN-doelen die we mede op basis van de inbreng van deelnemers en werkgevers hebben vastgesteld. In 2021 willen we bijvoorbeeld gerichter inspelen op kansen die de energietransitie biedt en richten we ons in ons ‘engagement’ specifiek op mensen- en arbeidsrechten. Sluit dit toekomstbeeld aan bij wat u vindt? Graag voeren we met u de dialoog over duurzaam beleggen. En we nemen uw ideeën graag mee. Zo kunnen we samen hard werken aan het verbeteren van het resultaat én de positieve impact van onze beleggingen, nu en in de toekomst.