In gesprek

‘Een breed draagvlak is een belangrijke voorwaarde.’

Gilbert Buskens, pensioenvoorlichter/relatiebeheer Pensioenfonds PGB: ‘Een breed draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor het succes van ons MVB-beleid. Daarom gaan we regelmatig het gesprek aan met onze deelnemers, werkgevers en andere betrokkenen. Met u dus.’

In gesprek

Deelnemers

We gaan graag proactief in dialoog met de deelnemers, als onze belangrijkste groep belanghebbenden. Het geeft ons de kans hun input, wensen en ambities op te halen, en mee te nemen in onze duurzame beleggingsstrategie. Afgelopen jaar kregen we diverse e-mails en telefoontjes (en een enkele brief) van deelnemers over MVB, waaruit blijkt dat het thema leeft bij onze deelnemers. Sommigen vinden dat het wel een tandje groener mag, anderen maken zich juist zorgen dat het MVB-beleid ten koste zou gaan van het rendement. Met enige regelmaat plaatsten we ook nieuwsberichten op onze website over MVB. Zoals een bericht over de keuze voor een geïntegreerd MVB-beleid. En over de aanscherping van ons klimaatbeleid. Deze berichten namen we ook mee in onze digitale nieuwsbrieven aan de deelnemers. Verder gaven we begin 2020 een themanummer (jaarverslagmagazine) uit over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Werkgevers

Begin 2020 werden de resultaten bekend van een onderzoek dat we eind 2019 deden onder werkgevers. In het plaatje hieronder is te zien welke MVB-thema’s werkgevers het belangrijkst vinden. Ongeveer de helft van de ondervraagde werkgevers wist niet of PGB duurzaam is (51%). Vrijwel alle werkgevers die hier wel een uitgesproken mening over hebben geven aan dat duurzaam goed past bij PGB. Belangrijk is dus dat we ook richting werkgevers vaker gaan communiceren over MVB. Dat we duurzaam beleggen willen we immers niet onder stoelen of banken steken, maar juist breed uitdragen.

Sectorcommissies

Wij vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden invloed kunnen hebben op de manier waarop wij ons fonds besturen. Daarom hebben wij een paritair bestuur en overleggen wij regelmatig met ons verantwoordingsorgaan en de werkgeversraad. Daarnaast zorgen we voor afstemming met onze sociale partners uit verschillende sectoren, onder andere via sectorcommissies (dat waren er in 2020 negen). Bij deze sectorcommissies stond in 2020 het thema beleggingen op de agenda. Daarbij was duurzaam beleggen natuurlijk ook een belangrijk onderwerp. In het najaar van 2020 stond MVB ‘zelf’ op de agenda en is er een digitale presentatie door ons gegeven. Zowel bij de aangesloten sector Chemie als de sector Zeevissers is in 2020 een open gesprek gevoerd over hoe het MVB-beleid van Pensioenfonds PGB hun sector raakt. Dat gesprek werd zeer gewaardeerd door de betrokkenen. Ook bij de vrijwillige aansluitingen zonder sectorcommissie is MVB een veelbesproken onderwerp. Dat loopt in dat geval via de betreffende accountmanagers.