Het beste resultaat

‘Samen bouwen we aan een betere wereld.’

Jochem Dijckmeester Bestuursvoorzitter Pensioenfonds.PGB:

'Corona heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn, en hoe belangrijk het is dat we investeren in innovatie en betaalbare gezondheidszorg. Dat zijn duurzame thema’s die onze deelnemers ook belangrijk vinden.'

Het beste resultaat

Samen bouwen we aan een betere wereld. Dat doen we door bij het beleggen van het pensioengeld rekening te houden met maatschappelijke kwesties als klimaat en volksgezondheid.

Ik heb daar als voorzitter van het bestuur een goed gevoel bij en ik ben er ook trots op dat we dit doen. Maar dat is een mooie bijkomstigheid. Het is niet de reden waarom we als pensioenfonds elk jaar weer een stap zetten om duurzamer te beleggen. Die is dat we ervan overtuigd zijn dat duurzaam beleggen op de lange termijn het beste resultaat oplevert voor onze deelnemers: een zo hoog mogelijk rendement tegen een zo beperkt mogelijk risico. Bedrijven die goed worden geleid en oog hebben voor de maatschappij zijn weerbaar en behalen gezonde winsten, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Het is verder belangrijk om het pensioenvermogen van onze deelnemers te beschermen tegen gevaren en bedreigingen. De risico’s beperken is een van de belangrijke redenen om ons klimaatbeleid aan te scherpen, zoals we in 2020 hebben gedaan. Onze deelnemers willen graag leven in een schone, veilige en sociale samenleving. Waar hun voeten droog blijven omdat er dijken worden gebouwd. Waar ze een loon krijgen waarvan ze kunnen leven. En waar aandacht is voor de bescherming tegen ziektes, van angstaanjagende virussen tot resistentie tegen antibiotica. Corona heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn, en hoe belangrijk het is dat bedrijven en overheden (kunnen) investeren in bijvoorbeeld innovatie en betaalbare gezondheidszorg; duurzame thema’s die ook onze deelnemers belangrijk vinden. Door risico’s te beperken, het maatschappelijk verantwoord gedrag van bedrijven waarin we beleggen te versterken en duurzame beleggingskansen te benutten, kunnen we daaraan een bijdrage leveren. Beperken, versterken en benutten zijn dan ook de drie kernbegrippen in ons geïntegreerde duurzaamheidsbeleid. Ze vormen het bouwwerk, waarin rendement, risicobeheersing en verduurzaming van het vermogen dat we voor u beheren, hand in hand gaan. In dit jaarverslag maatschappelijk verantwoord beleggen leest u er meer over. En wilt u over dit thema met ons in gesprek? Laat het ons weten. We horen graag wat u van ons duurzame beleggingsbeleid vindt. En wat uw ideeën daarover zijn. Zodat we samen kunnen blijven werken aan een goed pensioen in een leefbare wereld.