Corona had invloed op alles

Het virus raakte ons uiteindelijk allemaal. Ook uw pensioenfonds. En dus ook uw pensioen. Een overzicht in vogelvlucht.

Corona had invloed op alles, zoals voorzitter Jochem Dijckmeester al aangaf in zijn voorwoord. Maar wat was dat ‘alles’ dan, als het gaat om uw pensioen? De belangrijkste ontwikkelingen hebben we hieronder voor u samengevat.

Onzekerheid alom

Het coronavirus leek begin 2020 nog iets dat alleen in China speelde. Maar op 28 februari werd de eerste coronabesmetting in Nederland geconstateerd, en daarna ging het snel. Begin maart kondigde minister-president Marc Rutte een ‘intelligente lockdown’ aan. Dat betekende een minder strenge lockdown dan in veel andere landen; we konden nog vrij naar buiten. Maar het maatschappelijk leven kwam tot stilstand en we gingen massaal thuiswerken. In de zomer waren er versoepelingen, maar in de herfst kwam er een tweede coronagolf, gevolgd door strengere maatregelen.

Dit alles had een stevig effect op de economie: de werkloosheid steeg, de koersen op de beurzen daalden. Iedereen hield zijn adem in. Wereldwijd raakten miljoenen mensen besmet met het coronavirus, en bijna 1,5 miljoen mensen zijn gestorven aan de gevolgen ervan.

Premie verhoogd, maar pensioen niet verlaagd

De rente was al laag, en werd in 2020 alleen maar lager. Een lage rente betekent dat we rekening moeten houden met een laag rendement op ons vermogen (de pensioenpremies van alle deelnemers bij elkaar). Er moet dan meer geld in de pensioenpot komen om alle pensioenen (nu en in de toekomst) uit te kunnen keren. Daardoor staan de pensioenpremies onder druk: als het geld niet uit het rendement komt, moet het uit de inleg komen.

Afgelopen jaar moesten we de pensioenpremie dan ook noodgedwongen verhogen. Dat zouden we natuurlijk liever anders zien. Maar tegelijkertijd zijn we ook opgelucht dat de schade van de coronapandemie en de rentedaling in 2020 voor onze dekkingsgraad beperkt is gebleven. Die daalde weliswaar van 103,3% naar 96,3%. Maar bleef daarmee boven de 90%: de grens waaronder pensioenfondsen kortingen zouden moeten doorvoeren. Het was gelukkig dus niet nodig de pensioenen te verlagen.

* De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons totale vermogen en de nu en in de toekomst uit te betalen pensioenen.

Coronacrisisteam bestuur

In maart 2020 stelde het bestuur een tijdelijk crisisteam samen vanwege de steeds verdergaande maatschappelijke ingrepen rond de bestrijding van het coronavirus en de financiële en economische effecten ervan. Het belangrijkste doel van het crisisteam was het voorkomen of in elk geval beperken van mogelijk kwalijke gevolgen van de coronacrisis op het pensioenbeheer. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we betalingsafspraken hebben gemaakt met een aantal werkgevers.

Pensioenuitvoering

PGB Pensioendiensten, de uitvoerder van onze pensioenregelingen, heeft begin 2020 ook eigen een coronacrisisteam ingesteld. Dit team monitorde op dagelijkse basis de ontwikkelingen en heeft de nodige maatregelen getroffen om op een verantwoorde manier te blijven werken. Bijna alle medewerkers werken sinds 16 maart 2020 thuis en de werkzaamheden zijn daarom anders georganiseerd. Dat ging gelukkig goed: onze dienstverlening aan u hebben we zonder noemenswaardige problemen kunnen voortzetten.

Verhuizing

In 2020 zijn we samen met onze uitvoerder verhuisd naar een pand in Amstelveen, zodat iedereen onder één dak kan samenwerken en ook onze relaties daar kunnen samenkomen.

Door de coronacrisis kwam van persoonlijke ontmoetingen in ons nieuwe pand helaas niet veel terecht. Hopelijk kunnen we elkaar hier binnenkort weer treffen. Al zal het thuiswerken ook na corona een grotere rol blijven spelen dan voorheen. Niet alleen bij uw pensioenfonds, maar in heel Nederland. En dat heeft ook een positieve kant: minder reistijd, minder files, minder CO2-uitstoot en meer flexibiliteit in het combineren van privé en werk.

Communicatie

De coronacrisis zorgde ook voor versnelde invoering van digitale diensten voor deelnemers. En dat leverde mooie resultaten op. Zo organiseerden we diverse webinars en maakten we animatiefilmpjes om u te informeren. Ook hielden we een interactieve uitzending waarbij deelnemers vragen konden stellen. In juli organiseerden we een online bijeenkomst voor bijna-gepensioneerden om hen te ondersteunen bij de keuzes die zij nu kunnen maken. Dit kwam in de plaats van de gebruikelijke bijeenkomsten in het land, die door deelnemers vaak hoog gewaardeerd worden maar door de coronamaatregelen nu helaas niet door konden gaan. Gelukkig waren de kijkers ook heel positief over het online bijeenkomen: zij beoordeelden de uitzending gemiddeld met een 8,1.

Resultaat op sterfte

Het klinkt een beetje wrang, maar mag in dit jaaroverzicht toch niet ontbreken vinden we. Een van de dingen die bijdragen aan het resultaat op ons vermogen is namelijk het zogenoemde ‘resultaat op kanssystemen’. Dat is het resultaat op sterfte, arbeidsongeschiktheid en overige mutaties. Als gevolg van het coronavirus viel de sterfte in Nederland vanaf medio maart 2020 hoger uit dan verwacht. En dat gold ook voor Pensioenfonds PGB: er overleden meer deelnemers, gepensioneerden en nabestaanden dan verwacht. Het resultaat op sterfte was in 2020 daardoor € 53 miljoen positief. Op arbeidsongeschiktheid daarentegen bedroeg het resultaat € 13 miljoen negatief en op overige mutaties € 1 miljoen positief. Totaal was het resultaat op kanssystemen dus € 41 miljoen positief.

Toekomst financiële markten

Lockdowns zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nodig totdat in 2022 iedereen gevaccineerd is. Die vaccinatierondes zijn inmiddels, mei 2021, ook in Nederland flink op stoom. Zowel de OESO als het IMF verwachten herstel van de groei in 2021. Maar de verwachtingen zijn onzeker en hangen af van onder andere eventuele nieuwe lockdowns en het economisch beleid van overheden en centrale banken. We hopen dat onze financiële situatie dit jaar verder verbetert, maar veel is er nog niet over te zeggen. De impact van corona op de economie op de langere termijn laat zich kortom nog niet voorspellen. Maar dat we sinds kort weer op een terras kunnen zitten, dat de winkels weer open zijn, en de avondklok is opgeheven, geeft aan dat er voorzichtig licht lijkt aan het einde van de coronatunnel.