Een goed pensioen in een leefbare wereld

‘Met de keuze van onze beleggingen oefenen we invloed uit op de wereld om ons heen.’

Peggy Wilson, bestuurder Pensioenfonds PGB:

'Persoonlijk vind ik het belangrijk dat de wereld leefbaar is en blijft. En duurzaam beleggen levert uiteindelijk ook het beste resultaat op voor onze deelnemers.'

Een goed rendement op het ons toevertrouwde vermogen (alle ingelegde pensioenpremies) is natuurlijk ons belangrijkste doel. We willen namelijk een goed pensioen voor onze deelnemers. Maar u wilt daar ook graag van kunnen genieten in een sociale, schone en stabiele samenleving. We streven er daarom naar maatschappelijk verantwoord te beleggen (MVB). Maar wat verstaan we daar eigenlijk onder?

Geen schade aanbrengen

Maatschappelijk verantwoord beleggen betekent voor ons in de eerste plaats, dat we met onze beleggingen rekening houden met milieu en klimaat, arbeids- en mensenrechten en goed bestuur. Daarbij volgen we de tien principes van de Verenigde Naties. Deze zogenoemde Global Compact Principles zijn opgesteld voor bedrijven over de hele wereld, om verantwoord met elkaar zaken te doen.

Een positieve impact hebben

Maar maatschappelijk verantwoord beleggen gaat wat ons betreft verder dan geen schade willen toebrengen aan mens en milieu. We geloven namelijk dat we maatschappelijk verantwoord gedrag van bedrijven waarin we beleggen kunnen versterken door met ze in gesprek te gaan, of te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. En, nog een stap verder, dat we als pensioenfonds kansen kunnen benutten om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de deelnemer.

Naar een betere wereld

Hoe we dat doen? De Verenigde Naties hebben in 2015 Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld (Sustainable Development Goals), die zijn ondertekend door vrijwel alle landen in de wereld. Deze zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn bedoeld als blauwdruk voor het werken aan een betere wereld in 2030. Veel grote beleggers hebben die doelen inmiddels omarmd, net als Pensioenfonds PGB. Een van de doelen is bijvoorbeeld klimaatverandering tegengaan. Met de keuze van onze beleggingen oefenen we invloed uit op de wereld om ons heen. Hoewel die invloed bescheiden is, is het wel onze verantwoordelijkheid die invloed positief te gebruiken.

Het beste resultaat

We zijn ervan overtuigd dat duurzaam beleggen op de lange termijn het beste resultaat oplevert voor onze deelnemers omdat we daarmee risico’s verminderen. In 2020 hebben we daarom ons MVB-beleid naar een hoger niveau getild door nadrukkelijk te kiezen voor een geïntegreerd duurzaamheidsbeleid. Dat betekent dat we onze criteria voor duurzaam beleggen zullen gaan hanteren voor al onze beleggingen.

Met drie pijlers

Pensioenfonds PGB hanteert daarbij drie pijlers: beperken, versterken, en benutten. Die vatten namelijk goed samen wat we met ons MVB-beleid willen bereiken: duurzaamheidsrisico’s beperken, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven waarin we beleggen versterken, en kansen benutten om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze deelnemers.

Instrumenten

Elke pijler kent zijn eigen instrumenten. Om duurzaamheidsrisico’s te beperken hanteren we bijvoorbeeld een uitsluitingenbeleid en een specifiek klimaatbeleid. Om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven te versterken gaan we met ze in gesprek en/of brengen we een stem uit op aandeelhoudersvergaderingen. Om kansen te benutten willen we toenemend kijken naar de bijdrage van beleggingen aan de SDG’s. Vijf daarvan zijn na onderzoek onder onze deelnemers door het bestuur aangewezen als meest belangrijke (zie hieronder). Die ontwikkelingsdoelstellingen zijn dan ook speerpunten binnen het beleid van Pensioenfonds PGB.

Meer weten?

Geïnteresseerd in meer informatie over de MVB-ontwikkelingen bij ons pensioenfonds in 2020? We doen hier jaarlijks apart verslag van.

Klik hier voor het volledige MVB-jaarverslag 2020 (pdf).

Klik hier voor het online MVB-jaarmagazine 2020 voor deelnemers.