Een positieve invloed hebben

‘Met onze keuzes oefenen we invloed uit op de wereld om ons heen.’

Yvonne Janssen, MVB-expert Pensioenfonds PGB: ‘Met de keuze van onze beleggingen oefenen we invloed uit op de wereld om ons heen. Hoewel die invloed bescheiden is, is het wel onze verantwoordelijkheid die positief te gebruiken. Dat is voor mij maatschappelijk verantwoord beleggen.’

Positieve impact hebben

Een goed rendement op het ons toevertrouwde vermogen is natuurlijk ons belangrijkste doel, we willen immers een goed pensioen voor onze deelnemers. Maar onze deelnemers willen daar ook van kunnen genieten in een sociale, schone en stabiele samenleving.

Geen schade toebrengen

Maatschappelijk verantwoord beleggen betekent voor ons in de eerste plaats dan ook, dat we met onze beleggingen rekening houden met milieu en klimaat, arbeids- en mensenrechten en goed bestuur. Daarbij volgen we de Tien Principes van de Verenigde Naties. Deze zogenoemde Global Compact Principles zijn opgesteld voor bedrijven over de hele wereld, om verantwoord met elkaar zaken te doen.

Een positieve impact hebben

Maar maatschappelijk verantwoord beleggen gaat wat ons betreft verder dan geen schade willen toebrengen aan mens en milieu. We geloven namelijk dat we maatschappelijk verantwoord gedrag van bedrijven waarin we beleggen kunnen versterken door met ze in gesprek te gaan, of te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. En, nog een stap verder, dat we als pensioenfonds kansen kunnen benutten om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de deelnemer.

Naar een betere wereld

Hoe we dat doen? De Verenigde Naties hebben in 2015 Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld (Sustainable Development Goals, afgekort: SDG’s). Die doelen zijn ondertekend door vrijwel alle landen in de wereld. Veel grote beleggers hebben die doelen inmiddels omarmd, net als Pensioenfonds PGB. Een van de doelen is bijvoorbeeld klimaatverandering tegengaan. Gericht werken aan een betere wereld gaat verder dan niet beleggen in bedrijven die verboden wapens maken, om maar eens iets te noemen. En dat is goed. Want we kunnen niet meer wegkijken als het gaat om het milieu, het klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. We zijn er allemaal samen verantwoordelijk voor. Ook wij, als pensioenfonds. Met de keuze van onze beleggingen oefenen we invloed uit op de wereld om ons heen. Hoewel die invloed bescheiden is, is het wel onze verantwoordelijkheid die invloed positief te gebruiken.

Het beste resultaat

We zijn ervan overtuigd dat duurzaam beleggen op de lange termijn het beste resultaat oplevert voor onze deelnemers omdat we daarmee risico’s verminderen. In 2020 hebben we daarom ons MVB-beleid naar een hoger niveau getild door nadrukkelijk te kiezen voor een geïntegreerd duurzaamheidsbeleid. Dat betekent dat we onze criteria voor duurzaam beleggen zullen gaan hanteren voor al onze beleggingen.

3 pijlers

Pensioenfonds PGB hanteert daarbij drie pijlers: beperken, versterken, en benutten. Die vatten namelijk goed samen wat we met ons MVB-beleid willen bereiken: duurzaamheidsrisico’s beperken, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven waarin we beleggen versterken, en kansen benutten om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze deelnemers. In dit online jaarverslag kunt u meer zien en lezen over de achtergronden van ons MVB-beleid en de concrete invulling ervan in 2020. Achter het laatste tabblad vindt u het volledige jaarverslag (pdf).

MVB en ESG...

Er zijn verschillende termen in omloop voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. De afkorting MVB wordt veel gebruikt. Maar ook ‘duurzaam beleggen’. Of ‘verantwoord beleggen’. Ook zie je heel vaak de Engelse afkorting ESG. Dat staat voor Environment (milieu en klimaat), Social (arbeids- en mensenrechten) en Governance (goed bestuur).