Een woord vooraf

Over een bijzonder jaar

Jochem Dijckmeester Bestuursvoorzitter Pensioenfonds.PGB:

‘Corona zorgde voor een versnelde digitale ontwikkeling, regelmatig crisisoverleg en extra complexiteit in de uitvoering. In een jaar dat ook zonder pandemie al bijzonder zou zijn geweest...’

Het was een bijzonder jaar, 2020. Voor ons allemaal. Ook bij Pensioenfonds PGB. Corona had invloed op alles: onze financiële situatie, de financiële huishouding bij aangesloten werkgevers, onze dienstverlening en ons contact met klanten en met collega’s. Privé moesten we leren leven met beperkingen van onze bewegingsvrijheid en met zorgen over de gezondheid van naasten en onszelf. Op het werk moesten we wennen aan digitaal vergaderen en misten we het snelle overleg in de koffiehoek.

Bijzonder jaar

Corona zorgde voor een versnelde digitale ontwikkeling, voor regelmatig crisisoverleg en voor extra complexiteit in de uitvoering. En dat in een jaar dat ook zonder een pandemie al bijzonder zou zijn geweest. Werkgevers- en werknemersorganisaties en kabinet sloten in juni een akkoord dat gaat zorgen voor een andere manier van pensioen opbouwen in de toekomst. Binnen onze eigen muren veranderde de manier van werken en besturen. Ook investeerden we samen met Achmea in een onderneming met een IT-platform waarop onze pensioenadministratie straks efficiënt en toekomstgericht kan draaien. En we verhuisden naar een ander pand, in Amstelveen, waar iedereen bij het pensioenfonds en de uitvoeringsorganisatie onder één dak kan samenwerken en waar ook onze relaties kunnen samenkomen.

Persoonlijk

Een verandering die heel persoonlijk voelde, was het afscheid van onze bestuurscollega’s Ruud Degenhardt, Bert Coenradie en Frans de Haan. Stuk voor stuk mensen die zich jarenlang inzetten voor de belangen van deelnemers en werkgevers in ons pensioenfonds. Vertrouwde gezichten aan onze bestuurstafel, zonder wie ons pensioenfonds niet zou zijn wat het nu is, en op wiens betrokkenheid we altijd konden rekenen.

Digitale vernieuwingen

Terugkijkend op afgelopen jaar zien we hoe relatief gemakkelijk onze deelnemers, werkgevers, andere gesprekspartners en wijzelf digitale vernieuwingen accepteerden. En hoe dat onze blik op het samen optrekken in de toekomst heeft bijgesteld. Ook al komt het elkaar fysiek ontmoeten en handen schudden vast weer terug.

Speerpunten

Het gesprek met elkaar, de sector en de politiek over het nieuwe pensioen zal zeker nog enige tijd duren. Onze belanghebbenden goed begeleiden naar het nieuwe stelsel is onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. Dat is dan ook een speerpunt in onze strategie voor de toekomst, samen met beheerste groei, innovatieve en solidaire premieregelingen, kostenefficiënte samenwerking en authentieke klantbeleving. Ook investeren we – mede met het oog op het nieuwe stelsel - verder in ons dynamisch balans- en vermogensbeheer en duurzaam beleggingsbeleid.

Lage rente

Door de lage rente staat de premie al jaren onder druk en afgelopen jaar moesten we die dan ook noodgedwongen fors verhogen. Ook kunnen de pensioenen nu al vele jaren niet omhoog. Dat zouden we als bestuur liever anders zien. Maar tegelijkertijd zijn we gelukkig dat na de zware start de schade van de coronapandemie en de rentedaling in 2020 voor onze dekkingsgraad beperkt is gebleven.

Overgang

We hopen dat onze financiële situatie dit jaar verder verbetert, maar veel is nog onzeker. De impact van corona op de economie laat zich nog niet voorspellen en ook de rente staat nog steeds laag. Wel zien we dat de politiek op weg naar het nieuwe pensioenstelsel meer ruimte wil bieden om kortingen zo veel mogelijk te voorkomen, premiestijgingen te beperken en eerder opgebouwde reserves te kunnen inzetten voor een verhoging van pensioen. Zodra er duidelijkheid is over de kaders bij de overgang naar het nieuwe stelsel zullen wij zo snel mogelijk verder vormgeven aan een evenwichtige overgang. Dat doen we in overleg met de belanghebbenden, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht.

Welkom

Tot slot verwelkomen wij graag alle nieuwe gezichten in ons pensioenfonds. In het bestuur zijn dat Ronald Heijn, Edwin de Jong en Hans Kamps. En in onze organisatie zijn er verschillende nieuwe medewerkers en zakelijke partners met wie we nu samen voor het pensioen van onze deelnemers zorgen. Een speciaal woord van welkom, namens ons allemaal hier bij Pensioenfonds PGB, voor onze nieuwe deelnemers, onder wie die uit de Agrarische en voedselvoorzieningshandel en de Reisbranche. We hopen dat u zich bij ons thuis gaat voelen.