Over ons bestuur:

Vertrekkende bestuursleden in 2020

Ruud Degenhardt

Bert Coenradie

Frans de Haan

In 2020 namen wij afscheid van 3 vertrouwde gezichten aan de bestuurstafel: Ruud Degenhardt, Bert Coenradie en Frans de Haan. Stuk voor stuk bestuursleden die zich jarenlang inzetten voor de belangen van deelnemers en werkgevers in ons pensioenfonds.

Ruud Degenhardt

Ruud wist de belangen van sociale partners en andere belanghebbenden precies op hun kwaliteit en waarde te beoordelen. In de 12 jaar dat hij voorzitter was, kon hij bij moeilijke discussies of afwegingen mensen bij elkaar brengen. Onder meer door de juiste toon en zijn woordkeuze.

Bert Coenradie

Er zijn weinig actuarissen, pensioengeleerden of toezichthouders die hem nog iets wijs kunnen maken. Bert begrijpt de techniek van een pensioenfonds als geen ander. Toch slaagde hij erin om een inhoudelijke discussie altijd weer bestuurlijk te maken. Bert durft tegen de stroom in te zwemmen. Vooral als hij ervan overtuigd is dat zijn voorstel toch echt het meest doordacht is.

Frans de Haan

Als de discussie aan de bestuurstafel wel eens afdwaalde, dan hield Frans ons bij de les. Als het geweten van het pensioenfonds, herinnerde hij ons er altijd aan dat we er echt voor de deelnemers zitten. En dat is ook zo. Wij willen Ruud, Bert en Frans hartelijk bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Als een ingespeeld estafette-team wisten zij precies hoe ze moesten lopen en gaven precies op tijd het stokje aan de ander door. Zonder hun betrokkenheid zou ons pensioenfonds niet zijn waar het nu is. En nu geven zij het stokje door aan onze nieuwe bestuursleden.

Pensioenfonds PGB verwelkomde 3 nieuwe bestuurders

Wie zij zijn en wat ze voor jou willen betekenen, lees je hier.

Wil je meer weten over het huidige bestuur en onze bestuurders?

Kijk dan op onze website pensioenfondspgb.nl/bestuur.