Financiële situatie verbeterd, ondanks corona

Heb je een beschikbare premieregeling bij ons?

Bijvoorbeeld omdat je werkt in de zeevisserij of de groothandel in bloemen en planten? Dan bouw je pensioenkapitaal bij ons op. Jouw pensioen is dan niet afhankelijk van de dekkingsgraad. Dit betekent dat we jouw pensioen niet verhogen als de dekkingsgraad dat toelaat. Andersom verlagen we jouw pensioen ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Jouw pensioenkapitaal stijgt door het bedrag dat je samen met jouw werkgever betaalt. En het rendement dat we voor je halen op jouw pensioenkapitaal. Hoeveel rendement je krijgt, hangt af van onze beleggingsresultaten. Wist je dat je zelf jouw beleggingsprofiel kunt kiezen? Lees hier hoe dit werkt en hoe we jou helpen bij het maken van een passende keuze.

Begin 2020 werd de wereld opgeschrikt door de uitbraak van het coronavirus. Deze pandemie zette de wereld op zijn kop. Het zorgde ook voor veel onrust op de financiële markten. En dat had effect op onze beleggingen en de rente. Maar hoe is onze financiële situatie nu bijna 2 jaar na de corona-uitbraak? En belangrijker: wat betekent dit voor jouw pensioen?

Je ziet aan onze dekkingsgraad hoe financieel gezond we zijn

De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen (de beleggingen) en de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen (onze verplichtingen). Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om de pensioenen uit te betalen. Hoe onze dekkingsgraad zich ontwikkelt, hangt vooral af van onze beleggingsresultaten en de rente.

Beleggingen Halen wij goede beleggingsresultaten? Dan groeit ons vermogen en stijgt de dekkingsgraad. Andersom daalt het vermogen als het tegenzit op de financiële markten. Dan daalt ook de dekkingsgraad. Rente De rente is vooral erg belangrijk voor de waarde van de pensioenen die we moeten betalen. Wij moeten namelijk deze rente gebruiken om te berekenen hoeveel geld wij in kas moeten hebben. Daalt de rente? Dan stijgen onze verplichtingen en daalt onze dekkingsgraad. Andersom is een stijgende rente goed voor de dekkingsgraad, omdat de waarde van onze verplichtingen daalt.

Ingewikkeld verhaal?

Best wel. Daarom maakten we hierover een animatiefilmpje. Daarin leggen we in nog geen 2 minuten uit hoe de rente en onze beleggingsrendementen samen bepalen hoe we er financieel voor staan.

Verschil actuele dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

Er zijn twee soorten dekkingsgraad: een actuele (UFR-)dekkingsgraad en een beleidsdekkingsgraad.

De actuele dekkingsgraad laat onze financiële situatie zien op één specifiek moment. Deze actuele dekkingsgraad berekenen we iedere maand met de rekenrente die pensioenfondsen hiervoor moeten gebruiken.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Of we de pensioenen mogen verhogen (indexeren) of moeten verlagen, hangt af van de beleidsdekkingsgraad aan het einde van het jaar. Ook bepaalt de beleidsdekkingsgraad of we mogen meewerken aan waardeoverdracht.

Je ziet de actuele en beleidsdekkingsgraad iedere maand hier op onze website.

We kunnen de pensioenen nog niet verhogen

Wat betekent de verbetering van onze financiële situatie nu precies voor jouw pensioen? Het bestuur van Pensioenfonds PGB bepaalt aan het einde van ieder jaar of we de pensioenen kunnen verhogen of moeten verlagen. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind augustus uit op 106,6%. Pas als onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, kunnen wij de pensioenen in stapjes verhogen. Tot maximaal 2% als onze beleidsdekkingsgraad 123% is. Doordat onze financiële situatie verbeterde, is de kans dat we jouw pensioen moeten verlagen kleiner. Lees hier meer over wanneer jouw pensioen wordt verhoogd of verlaagd.

Waardeoverdracht weer mogelijk

Sinds mei dit jaar is onze beleidsdekkingsgraad weer boven de 100%. Dit betekent dat je het pensioen dat je opbouwde bij een vorige pensioenuitvoerder kunt meenemen naar ons. Waardeoverdracht heet dat. Ook jouw vorige pensioenuitvoerder moet dan een beleidsdekkingsgraad hebben van minimaal 100%. Lees hier meer over waardeoverdracht en hoe je dit aanvraagt.

Wat deed corona met onze financiële positie?

In de grafiek hieronder zie je het verloop van de actuele en de beleidsdekkingsgraad vanaf het begin van de coronacrisis (eind 2019). Ook zie je de grenzen waarbinnen we de pensioenen mogen verhogen. Dit doen wij dan in stapjes vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Bij een beleidsdekkingsgraad van 123% (percentage 2021) mogen wij de pensioenen verhogen met 2%.

Uitbraak coronacrisis: dalende beurskoersen en dalende rente

Eind 2019 was onze actuele dekkingsgraad ongeveer 105%. Door de uitbraak van de coronacrisis daalden zowel de beurskoersen als de rente. Hierdoor nam ons vermogen af en stegen de pensioenverplichtingen. De actuele dekkingsgraad zakte ongeveer 15% in 3 maanden tijd en kwam uit op ongeveer 90% in maart 2020.

Geleidelijk herstel vanaf de lente 2020

Vanaf april 2020 begon het herstel van de beurskoersen en steeg de actuele dekkingsgraad geleidelijk. Deze stijging zette door in de rest van het jaar waardoor eind 2020 de beurskoersen zelfs hoger lagen dan aan het begin van het jaar. De rente herstelde zich maar gedeeltelijk. Dankzij het herstel vanaf april 2020, werd de daling van de dekkingsgraad aan het begin van het jaar bijna helemaal goed gemaakt. Eind 2020 kwam de actuele dekkingsgraad uit op ongeveer 103%. Nog maar ongeveer 2% lager dan vlak voor de coronacrisis.

Herstel zet door in 2021

Ook in de eerste helft van 2021 bleven de beurskoersen stijgen en groeide ons vermogen. De rente steeg ook, waardoor onze verplichtingen verder daalden. Per eind augustus 2021 was onze actuele dekkingsgraad 112,7%. De beleidsdekkingsgraad kwam uit op 106,6%.

Meer weten over onze financiële situatie?

Lees hier meer over onze financiële situatie en wat die betekent voor jouw pensioen. Je vindt hier ook al onze kwartaalberichten. Daarin leggen we per kwartaal uitgebreid uit hoe onze financiële situatie zich ontwikkelde en hoe dat kwam.

Deel deze pagina