Siert Vos Manager Strategisch Advies PGB

Het nieuwe pensioen:

Uiterlijk 1 januari 2023 gaat de nieuwe wet in

Net als jij vraag ik me af hoe dat nu precies zit met het nieuwe pensioenstelsel. Je hebt misschien ook gelezen dat de nieuwe pensioenwet een jaar is uitgesteld. Maar waarom duurt het langer, en wat betekent dat voor mij? Ik vraag het aan Siert Vos, manager Strategisch Advies van onze pensioenuitvoerder PGB Pensioendiensten.

Waarom komt er een nieuw pensioen?

Siert: “We hebben in Nederland een heel goed pensioenstelsel. Het is op een aantal punten wel toe aan een modernisering, omdat onze maatschappij is veranderd. Mensen werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever, of ze werken als zzp’er en mensen worden ouder dan vroeger. Het is belangrijk dat ons pensioenstelsel bij deze ontwikkelingen blijft aansluiten. Daarom hebben de sociale partners, dat zijn de werknemers- en werkgeversorganisaties, samen met het kabinet afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Daarbij blijven de goede elementen behouden en worden de knelpunten voor een groot deel opgelost zodat het pensioenstelsel weer voor lange tijd meekan.”

Dit zijn de belangrijkste stappen de komende jaren

“De nieuwe pensioenwet gaat uiterlijk 1 januari 2023 in”, gaat Siert verder. “Dat was eerst 1 januari 2022. Maar omdat de nieuwe wet ingewikkeld is en er veel vanaf hangt, heeft minister Koolmees laten weten dat er meer tijd nodig is voor de uitwerking. Om werkgevers, werknemers en pensioenfondsen voldoende tijd te geven, schuift ook het laatste overstapmoment een jaar op. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen klaar zijn voor de nieuwe regels voor pensioen. Maar als sociale partners en fondsen er al eerder klaar voor zijn, kunnen zij ook eerder al overstappen. Pensioenfonds PGB bekijkt in overleg met de sociale partners of dit bij ons ook mogelijk is. Daar werken we nu hard aan.”

DECEMBER 2020 FEBRUARI 2021

Consultatie wetsvoorstel Toekomst pensioenen

MAART 2021 BEGIN 2022

  • Aanpassingen wetsvoorstel
  • Toets door Raad van State en toezicht­houders

VOORJAAR 2022 UITERLIJK DECEMBER 2022

  • Definitief wetsvoorstel naar Tweede Kamer -
  • Goedkeuring Tweede en Eerste Kamer

1 JANUARI 2023

Inwerkingtreding nieuw kader

1 JANUARI 2027

Uiterlijke ingangsdatum nieuwe pensioen

Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel er straks uit?

We krijgen in Nederland straks een pensioen dat meer gaat meebewegen met de financiële markten. Je krijgt een persoonlijke pensioenpot, waardoor je straks ziet hoeveel je voor je pensioen gespaard hebt én welke pensioenuitkering je kan verwachten. Wel blijven we de pensioenrisico’s samen delen: jouw pensioenpot kan niet leeg raken, partner- en arbeidsongeschiktheidspensioen regelen we gezamenlijk en beleggen doen we collectief. De vakbonden, overheid en pensioenfondsen moeten nog veel regels verder uitwerken. Begin 2022 zijn ze daarmee klaar, dan gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Wat dit voor jouw persoonlijke pensioensituatie betekent, is nu nog moeilijk te zeggen. Wat we al wel weten:

  • Pensioen gaat meebewegen met de beurzen. Gaat het goed met de economie, dan merk je dit eerder in je pensioenpot of uitkering. Gaat het minder goed, dan zie je dat ook terug in je pensioenpot of pensioenuitkering.
  • Pensioen wordt transparanter. Je krijgt straks een eigen pensioenpot waarin je beter kunt zien hoeveel je op dat moment opbouwt en hoe hoog je pensioenuitkering dan is.

Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen?

Er staan 6 belangrijke onderwerpen in het voorstel voor de nieuwe pensioenwet. Je leest ze hieronder.

Nieuwe pensioencontracten: pensioenvermogen in plaats van een pensioenaanspraak

Er zijn straks 2 pensioencontracten: één gebaseerd op een meer collectief pensioenvermogen en één gebaseerd op individuele pensioenvermogens met meer keuzevrijheid. Iedereen gaat pensioenvermogen opbouwen in plaats van een pensioenaanspraak. Het pensioenvermogen beweegt met beleggingsrendementen op en neer. Hierdoor komen straks zowel mee- als tegenvallers sneller bij deelnemers en gepensioneerden terecht.

Een nieuwe manier van pensioen opbouwen

De pensioenopbouw wordt anders. In het nieuwe systeem legt iedereen premie in voor een meer persoonlijk pensioenvermogen. En die premie is voor iedereen gelijk. Omdat de premie die je op jonge leeftijd betaalt voor een langere periode belegd wordt dan premie die je op hogere leeftijd betaalt, verschuift het zwaartepunt van pensioenopbouw naar jongere leeftijden.

Het verbeteren en overzichtelijker maken van het partner- en wezenpensioen

Alle pensioenfondsen gaan straks met dezelfde regels voor het nabestaandenpensioen werken. Nu worden er nog 2 verschillende systemen gehanteerd. Het nabestaandenpensioen wordt dus overzichtelijker.

10% vrij opneembaar pensioen

Iedereen mag maximaal 10% van het pensioenvermogen in één keer opnemen op de pensioendatum. Dit levert meer flexibiliteit op wanneer je met pensioen gaat. Hou er wel rekening mee dat je maandelijkse pensioen vervolgens lager is als je hiervoor kiest.

Vervroegd met pensioen gaan met behoud van pensioen

Het wordt mogelijk dat een werkgever bijdraagt aan vervroegd pensioen, zonder dat de belastingdienst een extra hoge belastingaanslag oplegt. Dit kan vanaf 3 jaar voor AOW-leeftijd. In een aantal sectoren maken werkgevers en werknemers hier nu al afspraken over.

Er wordt gekeken naar regelingen voor zzp'ers

Er is een grote groep zelfstandigen die momenteel geen pensioen opbouwt. In meerdere sectoren wordt gekeken of het mogelijk is om via pensioenfondsen zzp'ers te helpen pensioen op te bouwen. Of het nieuwe wettelijk kader hier ook echt ruimte voor zal bieden, is nog even afwachten.

En wat betekent de nieuwe pensioenwet voor gepensioneerden?

In het nieuwe stelsel gaan pensioenen meer meebewegen met de financiële markten. De bedoeling is dat pensioenen sneller omhoog kunnen als het goed gaat met de beleggingen. Nadeel hiervan is dat ze ook eerder omlaag gaan bij tegenvallende rendementen. Verder gaan we in de toekomst met een reservepotje werken, de zogenaamde solidariteitsreserve. In slechte economische jaren kan het fonds daarmee tegenvallers in de beleggingen opvangen.

We letten op de belangen van alle betrokkenen

Siert Vos benadrukt dat de meeste veranderingen gelden voor de hele pensioensector en dus ook van invloed zijn op Pensioenfonds PGB: “Onze klanten zijn werkzaam in 16 verschillende sectoren. De gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel en -contract kunnen per klant verschillen. Voordat een klant of het pensioenfonds een keuze maakt, bespreken we de keuzet met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en met deelnemers en gepensioneerden. Samen bekijken we welk pensioencontract geschikt is voor de bedrijfstak en onderneming. En wat de gevolgen hiervan zijn voor de al opgebouwde en nog op te bouwen pensioenen voor verschillende groepen deelnemers.”

Wil je meer weten over het nieuwe pensioenstelsel?

Op pensioenfondspgb.nl/hetnieuwepensioen lees je meer. Heb je een vraag over het nieuwe pensioenstelsel en kan ik je daarbij helpen? Of wil je hierover een keer met ons praten in een (digitale) deelnemersbijeenkomst? Laat het ons dan weten via communicatie@pensioenfondspgb.nl.

Deel deze pagina