De weg naar groen is niet zwart-wit

Hoe duurzaam is jouw pensioen?

Jij en je werkgever betalen premie voor jouw pensioen. Wij beleggen dit geld om zo jouw pensioen te laten groeien. We houden daarbij rekening met milieu, gezondheid, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) heet dat. Afgelopen zomer verscheen een alarmerend klimaatrapport van de Verenigde Naties. Overheden en bedrijven moeten meer doen om de klimaatcrisis te bestrijden. Ook Pensioenfonds PGB voelt zich betrokken bij die opdracht. Waar staan we nu? En belangrijker: waar willen we samen met onze deelnemers naar toe?

Samen gaan we voor een goed pensioen in een schone en veilige wereld

Zorgen voor een goed pensioen en gelijktijdig bijdragen aan een duurzame toekomst. Dat is de opdracht van een grote meerderheid van onze deelnemers aan ons. Want van een goed pensioen kun je alleen genieten in een schone en veilige wereld. Door de keuzes die we maken in beleggen, kunnen we invloed uitoefenen en kan jouw pensioen op een positieve manier bijdragen aan de wereld om ons heen. We zijn ervan overtuigd dat duurzaam beleggen op de lange termijn het beste resultaat oplevert voor onze deelnemers: een zo hoog mogelijk rendement tegen een zo klein mogelijk risico.

Zoveel mensen, zoveel meningen. Ook over duurzaam beleggen

4 van onze deelnemers gaven hun mening over duurzaam beleggen. Bekijk in dit filmpje wat ze belangrijk vinden. Wil jij ook je mening geven? Kom dan naar onze digitale bijeenkomst op woensdag 10 november. Onderaan deze pagina lees je wat deze bijeenkomst inhoudt en hoe je je aanmeldt.

Belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet

De afgelopen jaren zetten wij al belangrijke stappen om onze beleggingen te verduurzamen. Zo proberen we duurzaamheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. We investeren bijvoorbeeld niet in tabak, handwapens of bedrijven die te maken hebben met kinderarbeid. Ook hebben we onze investeringen in kolen, olie uit teerzand en schaliegas afgebouwd. We versterken de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven waarin we beleggen door met ze in gesprek te gaan. Of door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. We werken samen met andere pensioenfondsen om misstanden bij bedrijven waarin we beleggen op te sporen. We proberen kansen te benutten door direct te investeren in beleggingen met een positieve maatschappelijke impact. Zoals het elektrisch treinverkeer in Europa.

Yvonne Janssen MVB-expert Pensioenfonds PGB:

“We zijn eerlijk over moeilijke keuzes op onze weg naar een duurzame toekomst. De weg naar groen is namelijk niet zwart-wit.”

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over wat wij afgelopen tijd deden om onze beleggingen duurzamer te maken? Lees dan ons digitale MVB-jaarmagazine 2020. Of lees het hele MVB-jaarverslag 2020.

Eerlijk zijn over moeilijke keuzes en hobbels op de weg

We zijn een maatschappelijke organisatie, die geld van deelnemers beheert. Geen enkele euro is van ons. We hebben daarom de plicht om te verantwoorden hoe we met dat geld omgaan. Transparantie en openheid zijn voor ons erg belangrijk. Dat betekent ook dat we eerlijk zijn over moeilijke keuzes op onze weg naar een duurzame toekomst. De weg naar groen is namelijk niet zwart-wit. Vaak hebben we te maken met ingewikkelde uitdagingen. Die vragen om moeilijke keuzes, met verschillende oplossingen, voor- en nadelen, en tegenstrijdige belangen bij verschillende belanghebbenden. Neem bijvoorbeeld de weg naar schone energie. Maken we de grootste maatschappelijke impact door direct te stoppen met fossiele brandstoffen, terwijl we die tijdens de energietransitie nog enige tijd nodig hebben? Of doen we er goed aan om deze bedrijven juist te ondersteunen de energietransitie mogelijk te maken? Een andere moeilijke keuze waar we mee te maken hebben, is of we moeten beleggen in zonnepanelen. Hoe duurzaam is dat als de productie daarvan plaatsvindt onder zeer slechte arbeidsomstandigheden en mogelijk zelfs met slavenarbeid? En hoe ga je daar dan mee om? Waar doe je goed aan en hoe zorg je ervoor dat je je invloed als belegger gebruikt om de wereld beter te maken voor huidige en toekomstige generaties?

We doen het samen

We werken graag samen op onze weg naar een duurzame toekomst. Samen hebben we een grotere invloed en is onze impact groter. Bovendien geloven we dat een toekomstbestendige duurzaam beleggen strategie tot stand komt samen met onze belanghebbenden. Zoals onze deelnemers.

Praat mee over onze beleggingen!

Het bestuur van Pensioenfonds PGB wil graag weten wat jij verwacht van maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarom is er op woensdag 10 november 2021 om 16:00 uur een digitale bijeenkomst met onze bestuursleden Jochem Dijckmeester en Rob Heerkens. Tijdens deze bijeenkomst kan je meepraten over duurzaam beleggen en ons laten weten wat jij belangrijk vindt. Meld je hiervoor alvast aan door een e-mail te sturen naar communicatie@pensioenfondspgb.nl. Denk en beslis mee over de keuzes die wij moeten maken om onze verantwoordelijkheid als maatschappelijke organisatie waar te maken: een goed pensioen in een leefbare wereld, nu en in de toekomst.

Bekijk hier ons animatiefilmpje over maatschappelijk verantwoord beleggen. Daarin leggen we in 2 minuten uit hoe we bij onze beleggingen rekening houden met milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden .

Meer weten over maatschappelijk beleggen?

Deel deze pagina