Groene kerncijfers

Duurzaam beleggen in een oogopslag

Toelichting pijler 1: Beperken

Klimaat

  1. Pensioenfonds PGB gebruikt 2018 als basisjaar om de evolutie van de WACI (Weighted Average Carbon Intensity) te meten en, daar waar concrete doelstellingen zijn afgesproken, te sturen.
  2. Het aantal bedrijven dat emissies rapporteert is de laatste jaren sterk gestegen.
  3. Het belegd vermogen van PGB is tussen 2018 en ultimo 2021 gestegen van € 26 miljard naar € 37 miljard (44%).

Uitsluiten

86% van de marktwaarde van de portefeuille voldoet aan ons uitsluitingenbeleid. Dit percentage is geen 100%, voornamelijk doordat bij beleggingsfondsen het uitsluitingsbeleid van Pensioenfonds PGB niet altijd kan worden afgedwongen.