Goed navigeren naar de toekomst

We bouwen samen voort aan pensioenregelingen die aansluiten op de wereld van vandaag en morgen

We zijn ervan overtuigd dat onze missie, visie en strategie ons in staat stellen om goed te navigeren naar de toekomst. De strategische weg die we hebben ingezet, willen we in de komende jaren voortzetten: houvast bieden op weg naar de toekomst met een nieuw pensioenstelsel.

Samen

Om te komen tot een succesvolle transitie, zetten we in op het verder versterken van relaties: de meerwaarde van ‘samen’. Met sociale partners en werkgevers bouwen we voort op onze sociale traditie voor pensioenregelingen die aansluiten op de wereld van vandaag en morgen.

Voor onze deelnemers

Ook de betrokkenheid bij onze deelnemers is belangrijk in het licht van de veranderingen. We investeren in het nog beter doorgronden van de behoeften van deelnemers. Veel mensen zijn onzeker over hun geld voor later. De weg richting het nieuwe pensioenstelsel is een uitgelezen kans om bestaande en nieuwe dienstverlening aan te laten sluiten op de klantbehoeften.

Vanuit de kracht van het collectief

Naast het versterken van onze relaties is het vernieuwen van de pensioenketen een belangrijke randvoorwaarde om te komen tot een succesvolle overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Hierin gaan we verder dan alleen het uitvoeren van de nieuwe pensioenregelingen. De nieuwe keten, met een nieuw administratiesysteem en vooruitstrevende communicatiekanalen, dwingt ook een meer klantgerichte organisatie af. Zo kunnen we de beheerste groei doorzetten. Pensioenfonds PGB blijft hiermee in staat om de kracht van het collectief te versterken, in het belang van de deelnemer.

Welke belangrijke ontwikkelingen zien we en nemen we mee in ons beleid?

Wetgeving en toezichtkader Het pensioenakkoord speelt in op een fundamenteel andere manier van denken over pensioen, namelijk pensioen als resultaat van ingelegde premies voor een beleggingskapitaal. Demografische veranderingen Door een stijgende levensverwachting en een teruglopend geboortecijfer heeft Nederland in 2035 één gepensioneerde op twee werkenden ten opzichte van één gepensioneerde op drie werkenden nu. Duurzaam beleggen Duurzame ontwikkeling komt tegemoet aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van toekomstige generaties tekort te doen. Deelnemers willen een goed pensioen in een leefbare samenleving. Digitale ontwikkelingen De digitale revolutie verandert niet alleen het gedrag en de verwachtingen van mensen, maar ook de manier waarop nieuwe diensten worden geleverd. In combinatie met de coronapandemie heeft dit een verdere vlucht genomen. De inval in Oekraïne Het gewapende conflict in Oekraïne zag niemand nog aankomen in 2021. Dit heeft zeker ook gevolgen voor de economie. En dus ook voor onze beleggingen en de inflatie. Welke gevolgen is moeilijk te voorspellen. Veel hangt af van de duur en de afloop van het conflict.

Aandachtsgebieden voor 2022

Helpen bij keuzes rondom het nieuwe pensioen

Sociale partners moeten straks, net als werkgevers met een werknemersvertegenwoordiging, een keuze maken tussen twee varianten: het solidaire of het flexibele contract. We zullen in 2022 verder investeren in de begeleiding bij die keuze.

Beleggen moet duurzaam zijn

We vinden duurzaam beleggen noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze deelnemers kunnen genieten van een goed pensioen in een leefbare wereld. Daarom gaan we ál onze beleggingen wegen op de aspecten risico, rendement, kosten én duurzaamheid.

Helder communiceren

We blijven investeren in communicatie om deelnemers praktisch houvast te bieden. Zo krijgt het eerder gestarte project FIT (Financieel Inzicht Tool) een vervolg. Net als het opzetten en uitbouwen van onze community’s: laagdrempelige platformen om in contact te komen en blijven met onze achterban, van jongeren tot gepensioneerden. Dat stelt ons in staat een evenwichtige belangenafweging te blijven maken. Wat we vooral willen is dat jij trots bent en blijft dat je bij Pensioenfonds PGB zit. Omdat we goeie dingen doen. Voor jouw pensioen, in onze wereld. Nu en in de toekomst.