Het jaar 2021

op hoofdlijnen

'Voor het eerst is er ruimte de pensioenen te verhogen'

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel We willen al onze relaties goed informeren over het nieuwe stelsel en de diverse keuzes die gemaakt moeten worden. In 2021 vonden daarvoor de eerste gesprekken met de 30 grootste werkgevers plaats. Voor deelnemers waren er meerdere online interactieve sessies. Ook met alle sectorcommissies is in 2021 intensief samengewerkt.

Vernieuwing van de pensioenketen Om de uitvoering van het nieuwe stelsel optimaal en kostenefficiënt te kunnen realiseren werken we aan een nieuwe pensioenketen, zowel voor pensioen- als vermogensbeheer. Daar hoort ook de ontwikkeling van een nieuw pensioenadministratiesysteem bij, waarvoor we samenwerken met Achmea. De nieuwe keten moet leiden tot een efficiëntere uitvoering, onder andere door online selfservice.

Premiebeleid De basispremie voor 2022 is net als die voor 2021 vastgesteld op 28%. Om dit gelijk te kunnen houden heeft het bestuur de mogelijke gevolgen van een premieverhoging voor de verschillende groepen belanghebbenden afgewogen in het licht van de verbeterde financiële situatie en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Verhogen pensioenen We sloten het jaar 2021 af met een beleidsdekkingsgraad van 111,5%. Daarnaast is in 2022 de wetgeving om te kunnen verhogen versoepeld. Voor het eerst in jaren is daarmee ruimte ontstaan om de pensioenen te verhogen. De pensioenen worden in 2022 met 3% verhoogd, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Daarmee gebruiken we de maximale ruimte die is toegestaan.

Nieuwe aansluitingen In 2021 sloten twee nieuwe bedrijfstakpensioenfondsen zich bij ons aan. Dit zorgde voor een flinke toename van het aantal deelnemers: 5.327 uit de reisbranche en 24.612 uit de agrarische en voedselvoorzieningshandel. In totaal voeren we nu de pensioenregeling uit voor 125.045 deelnemers, namens 4.004 werkgevers, uit 16 sectoren.

Duurzaam beleggen en duurzaamheidsrisico’s Afgelopen jaar besprak het bestuur de koers voor de komende jaren op het gebied van duurzaam beleggen. Dit ook in voorbereiding op de aanscherping van de beleggingsovertuigingen. We vinden duurzaamheid noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze deelnemers kunnen genieten van een goed pensioen in een leefbare wereld. Daarom beoordelen wij al onze beleggingen op de elementen rendement, risico’s, kosten én duurzaamheid. Ook betrekken wij onze deelnemers bij de keuzes die we hierin maken en de dilemma’s die we tegenkomen.

Een meer klantgerichte organisatie In 2022 zullen we de beweging naar een meer wendbare en klantgerichte organisatie maken. De behoeften van onze deelnemers staan daarin nog meer centraal. Net als de klanttevredenheid van sociale partners en werkgevers. In 2021 is achter de schermen hard gewerkt aan de voorbereidingen hiervoor. Onder meer aan de verbetering van het deelnemersportaal en de nieuwe website.