Onderweg naar het nieuwe pensioen

Waar gaan we heen? Waar staan we nu?

Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste in de wereld. Bijna nergens is de armoede onder ouderen zo laag als hier. Dat komt omdat de meeste werknemers in Nederland pensioen opbouwen via hun werk. Werkgevers betalen samen met werknemers voor het pensioen. Werknemers krijgen dit pensioen naast hun AOW. Pensioenfondsen sparen en beleggen dit geld en laten zo de pensioenen groeien. Werknemers die met pensioen gaan, krijgen daardoor een uitkering die veel hoger is dan het betaalde geld. Dat werkte jarenlang goed. Maar is toe aan een grondige vernieuwing omdat de wereld is veranderd. Maar ons pensioenstelsel is toe aan een grondige vernieuwing omdat de wereld is veranderd.

We willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen kan blijven krijgen. Ook de generaties na ons. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan de nieuwe regels in op 1 januari 2023. Uiterlijk 1 januari 2027 is iedereen over naar het nieuwe stelsel. Hieronder zie je welke stappen er de komende jaren worden gezet.

Waarom is een vernieuwing nodig van ons pensioenstelsel?

In het nieuwe pensioenstelsel sluiten de pensioenregels beter aan bij de wensen van deze tijd en krijgen ook de volgende generaties een goed pensioen. Het pensioenstelsel van nu stamt uit de jaren ‘50 en past niet goed meer bij de huidige tijd.

We worden steeds ouder Dat is natuurlijk goed nieuws. Het betekent wel dat we ook langer pensioen krijgen. Om te zorgen dat het pensioen ook betaalbaar blijft, gaat de pensioenleeftijd ook langzaam omhoog.

Het huidige stelsel is onduidelijk Straks wordt duidelijker wat je samen met je werkgever aan premie inlegt en hoe groot jouw persoonlijke pensioenpot is. Het wordt dan ook duidelijker dat je betaalt voor je eigen pensioen en dus niet voor het pensioen van gepensioneerden.

Zekerheid is onbetaalbaar geworden Pensioenfondsen rekenen uit hoeveel geld ze vandaag opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu en straks. Dat geld is bedoeld om iedereen zekerheid te geven. Doordat de rente al jarenlang extreem laag is, moeten pensioenfondsen veel extra geld opzijzetten. Dat wordt in het nieuwe stelsel anders. Daarin gaan de pensioenen meer meebewegen met de financiële markten. Voordeel daarvan is dat pensioenfondsen minder geld opzij hoeven te zetten. Het betekent ook dat het pensioen van tevoren niet vaststaat. Wel krijg je inzicht in hoe jouw pensioen er straks uitziet in drie verschillende scenario’s: als het meezit, zoals we verwachten dat het wordt, en als het tegenzit.

De arbeidsmarkt is veranderd Er zijn minder mensen die werken ten opzichte van gepensioneerden. Ook werken meer mensen als zzp’er of ze hebben een flexibel contract. Ze wisselen ook vaker van werkgever en branche. Het huidige pensioenstelsel sluit niet aan op deze ontwikkelingen.

In gesprek met onze achterban

We willen al onze relaties goed informeren over het nieuwe stelsel en de diverse keuzes die gemaakt moeten worden. In 2021 vonden daarvoor de eerste gesprekken met de 30 grootste werkgevers plaats. Voor deelnemers waren er meerdere online interactieve sessies. Ook met alle sectorcommissies is in 2021 intensief samengewerkt.

In 2022 blijven we jou ook graag informeren over de laatste ontwikkelingen. Hou daarvoor onze website, digitale nieuwsbrieven en (digitale) deelnemersbijeenkomsten in de gaten.

Wat betekent het voor jou?

We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat al die wijzigingen voor jou betekenen. Ook Peter vraagt zich dat af. Hij zet de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij op pensioenfondspgb.nl/hetnieuwepensioen. En natuurlijk houden we je hier op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.