Pijler 2:

Duurzaam gedrag versterken

Als belegger hebben we invloed. Zo kunnen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven waarin we beleggen versterken.

3 PIJLERS

Ons beleid voor duurzaam beleggen berust dus (zoals te zien in op de pagina 'Groene kerncijfers') op 3 pijlers. Hier een korte uitleg van waar die voor staan en hoe we die invullen: beperken, versterken en benutten.

Versterken (pijler 2)

Deze pijler staat voor het versterken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven waarin we beleggen.

We kunnen als belegger invloed uitoefenen op het maatschappelijk verantwoordelijke gedrag van bedrijven waarin we beleggen. Dat doen we door met bedrijven in gesprek gaan (dat noemen we engagement) of te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Waarom engagement?

Uitsluiten (zie pijler 1) is ook een stok achter de deur, maar liever gaan we (eerst) in gesprek met een bedrijf over misstanden. Daar bereik je vaak meer mee als het gaat om een positieve invloed uitoefenen. Het geeft de mogelijkheden om over maatschappelijk verantwoord ondernemen met vele bedrijven en sectoren in gesprek te gaan. Hiermee versterken we ons doel.

Zeven duurzaamheidsthema’s

Het engagement- en stemprogramma hebben we gestructureerd rondom zeven thema’s die door een gespecialiseerd bureau (BMO) en het bestuur van Pensioenfonds PGB in overleg jaarlijks worden bepaald. In 2021 waren dat:

  • Klimaatverandering
  • Milieuzorg
  • Bedrijfsethiek
  • Mensenrechten
  • Arbeidsomstandigheden
  • Gezondheid
  • Goed ondernemingsbestuur

Belangrijk thema: in gesprek over fossiele brandstoffen

In 2021 is een brede maatschappelijke discussie ontstaan over het gebruik van fossiele brandstoffen. De meest vervuilende fossiele brandstoffen hebben we als pensioenfonds uitgesloten, juist om de risico’s voor het pensioengeld van onze deelnemers te verkleinen. We beleggen nog wel in aandelen en obligaties in olie- en gasbedrijven, zoals Shell. Hier kiezen we ervoor om de dialoog aan te gaan om zo onze invloed aan tafel te gebruiken, samen met andere aandeelhouders. Dat vinden wij op dit moment effectiever dan uitsluiten, omdat we dan onze plek aan tafel kwijt zijn. En ook omdat we deze bedrijven nodig hebben om de duurzame transitie te maken.

Engagement in cijfers in 2021

In 2021 hebben er in totaal 1.208 engagements plaatsgevonden. Binnen onze aandelenportefeuille zijn 558 ondernemingen in 40 landen aangesproken. Binnen de bedrijfsobligatieportefeuille is met 69 ondernemingen in 22 landen dialoog gevoerd.