Pijler 1:

Risico's beperken

Een veranderend klimaat heeft niet alleen invloed op ons dagelijks leven. Ook op onze beleggingen.

3 PIJLERS

Ons beleid voor duurzaam beleggen berust dus (zoals te zien in op de pagina 'Groene kerncijfers') op 3 pijlers. Hier een korte uitleg van waar die voor staan en hoe we die invullen: beperken, versterken en benutten.

Beperken (pijler 1)

Deze pijler staat voor het beperken van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsportefeuille.

Dit doen we door niet te beleggen in bedrijven die niet voldoen aan verschillende duurzaamheidscriteria. Die sluiten we uit. Daarnaast beleggen we in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs om onze CO2 voetafdruk te verlagen.

Uitsluitingsbeleid

Pensioenfonds PGB sluit bedrijven uit die niet voldoen aan de Tien Principes van de VN of die zich niet houden aan wettelijke voorschriften. Daarnaast hebben we zelf een aantal categorieën uitgesloten van beleggingen, onder andere gebaseerd op deelnemersonderzoek of risicoanalyse, zoals bedrijven die:

  • meer dan een kwart van hun omzet halen uit tabaksproducten;
  • vuurwapens maken voor of verkopen aan burgers;
  • hun omzet of de elektriciteitswinning grotendeels uit kolen, schaliegas of teerzandolie halen.

Uitsluitingen in 2021

Pensioenfonds PGB heeft 15 landen en 478 bedrijven uitgesloten van beleggingen, omdat ze niet voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van duurzaam beleggen.

NB: De complete lijst met uitsluitingen vind je op pensioenfondspgb.nl.

NB: Er zijn bedrijven die om meer dan één reden uitgesloten zijn. Hierdoor is het totaal aantal uitgesloten bedrijven (478) niet gelijk aan het aantal dat je krijgt als je de diverse uitsluitingscriteria bij elkaar optelt (487).

Pensioenfonds PGB volgt de sanctielijsten van de EU en de VN. Dat betekent dat staatobligaties in die landen worden uitgesloten. Op dit moment hebben we alleen staatsobligaties in Nederland en Duitsland.

CO2-voetafdruk

We hebben de ambitie om, in lijn met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, klimaatneutraal te zijn in 2050. Zie in onderstaande tabel de ontwikkeling van onze CO2-voetafdruk.

* Percentage wordt als volgt berekend: (aantal gerapporteerde waarden + aantal geschatte waarden) / (aantal gerapporteerde waarden + aantal geschatte waarden + aantal niet beschikbare waarden) ** Totale WACI is berekend exclusief de portefeuilles waarvoor geen data is ontvangen