Pijler 3:

Kansen benutten

Met directe investeringen een goed rendement halen én een positieve impact hebben op de wereld. Dat is de win-winsituatie die we het liefst willen.

3 PIJLERS

Ons beleid voor duurzaam beleggen berust dus (zoals te zien in op de pagina 'Groene kerncijfers') op 3 pijlers. Hier een korte uitleg van waar die voor staan en hoe we die invullen: beperken, versterken en benutten.

Benutten (pijler 3)

Deze pijler staat voor het benutten van kansen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de deelnemer.

Dit doen we door directe investeringen in bedrijven die kans bieden op een goed rendement én een positieve maatschappelijke bijdrage. We noemen dat impactbeleggingen. We streven daarbij naar het behalen van de ‘Social Development Goals’ van de Verenigde Naties: duurzame doelen die moeten leiden tot een betere wereld in 2030.

Vijf focusdoelen

Er zijn in totaal zeventien Social Development Goals (SDG’s) door de VN opgesteld. In het deelnemersonderzoek hebben we onze deelnemers gevraagd welke doelen daarvan zij het belangrijkst vinden. Ook is in het werkgeversonderzoek gevraagd om de belangrijkste thema’s aan te wijzen. Het bestuur heeft deze input meegenomen bij de benoeming van vijf focus SDG’s voor Pensioenfonds PGB. Dat betekent concreet dat we bij onze impactbeleggingen vooral kijken naar kansen om een positieve bijdrage te leveren aan juist die vijf duurzame doelen.

3: Goede gezondheid en welzijn 7: Betaalbare en duurzame energie 8: Eerlijk werk en economische groei 9: Industrie, innovatie en infrastructuur 13: Klimaatactie

Impactbeleggingen in 2021

Pensioenfonds PGB had in 2021 verschillende beleggingen met een positieve maatschappelijke impact. In totaal voor bijna € 4,3 miljard. Duurzaam aandelen: € 2.351 miljoen Duurzame alternatieve vastrentende waarden: € 25 miljoen Duurzame infrastructuur: € 348 miljoen Duurzame obligaties: € 714 miljoen Green bonds: € 581 miljoen Social bonds: € 130 miljoen Sustainable bonds: € 3 miljoen Duurzaam vastgoed: € 816 miljoen

Toelichting

  • Duurzame aandelen bestaan uit beleggingen in bedrijven die op basis van de taxonomie van het SDI Asset Owner Platform door middel van hun producten en diensten een bijdrage aan één of meerdere SDG’s leveren.
  • Duurzame Alternatieve Vastrentende Waarden bestaan uit beleggingen in het ACTIAM Institutional Microfinance Fund.
  • Duurzame obligaties bestaan uit green, social en sustainable bonds. Duurzame obligaties zijn een combinatie van groene en sociale obligaties. Net als bij groene en sociale obligaties kunnen duurzame obligaties worden gebruikt om nieuwe en/of bestaande projecten geheel of gedeeltelijk te (her)financieren. Deze projecten leveren meetbare ecologische en sociale voordelen op voor de geïdentificeerde doelgroep.
  • Uitsluitend het duurzaam vastgoed en de duurzame infrastructuur die 4 of 5 sterren van de maximale 5 sterren hebben behaald op de GRESB Benchmark - de mondiale ESG-benchmark voor vastgoed en infrastructuur - -worden als SDG-belegging gerekend vanwege de positieve maatschappelijke bijdrage van dit vastgoed en deze infrastructuur aan hun omgeving. Meer dan 120 institutionele en financiële investeerders gebruiken GRESB-gegevens en benchmarks om hun investeringen te monitoren en beslissingen te nemen die leiden tot een duurzamere vastgoedindustrie en een duurzame infrastructuur.
  • Pensioenfonds PGB werkt momenteel aan een benutten beleid waarin wordt gestreefd naar beleggingen met een positieve maatschappelijke impact over alle beleggingscategorieën.

IN DE PRAKTIJK: beleggen met positieve impact op de wereld om ons heen

Naam bedrijf: Actis Energy 4 - Echoenergia Thema: SDG-beleggingen Achtergrond Echoenergia is een Braziliaans bedrijf dat windmolenparken bouwt en gebruikt. Actis beheert deze belegging voor beleggers zoals Pensioenfonds PGB. Wij beleggen sinds 2018 in dit bedrijf. Oordeel Echoenergia heeft flinke stappen gezet op het gebied van duurzame ontwikkelingsdoelen. Het bedrijf produceert en levert intussen 1,2 Gigawatt schone energie aan de Braziliaanse bevolking. Ecoenergia draagt ook bij aan de energietransitie van Brazilië. Het bedrijf heeft tot nu toe 4.504.601 ton aan CO2-uitstoot gecompenseerd. Ook heeft het bedrijf deelgenomen aan verschillende verbeterinitiatieven voor de lokale samenleving. Zo heeft het bedrijf flink geïnvesteerd in het verminderen van geluidsoverlast en zijn 130 huizen gerenoveerd of gebouwd.