Waarom we duurzaam beleggen

'Een goed pensioen in een leefbare wereld'

* Waar we het woord ‘deelnemers’ gebruiken, bedoelen we ál onze deelnemers: actieve deelnemers (huidige premiebetalers), oud-deelnemers (die voorheen premie hebben ingelegd, maar dat nu elders of niet meer doen) en deelnemers die pensioen ontvangen.

We willen zorgen voor een goed pensioen in een leefbare wereld, waarbij risico, rendement, kosten en duurzaamheid even belangrijk zijn. Op die aspecten wegen we dus onze beleggingen.

Wat verstaan we precies onder duurzaam beleggen?

Geen schade toebrengen

Duurzaam beleggen betekent voor ons in de eerste plaats dat we met onze beleggingen rekening houden met milieu en klimaat, arbeids- en mensenrechten en goed bestuur. Daarbij volgen we de Tien Principes voor verantwoord zakendoen van de Verenigde Naties. We beleggen niet in bedrijven die zich daar niet aan houden.

Duurzaam gedrag stimuleren

Maar duurzaam beleggen is wat ons betreft meer dan alleen maar geen schade toebrengen aan mens en milieu. We geloven namelijk dat we duurzaam gedrag van bedrijven waarin we beleggen kunnen versterken: door met ze in gesprek te gaan of te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Een positieve impact hebben

Ook kunnen we nog een stap verder gaan: door gericht te beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst voor onze deelnemers.

Naar een betere wereld

Op deze manier dragen we tegelijk bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor een betere wereld, die in 2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Veel grote beleggers hebben die doelen inmiddels omarmd, net als wij. Een van de doelen is bijvoorbeeld klimaatverandering tegengaan. Duurzaam beleggen gaat dus niet alleen over waar we níet in willen beleggen, omdat dat schadelijk is voor mens en milieu. Maar is steeds meer gericht op waar we wél in willen investeren zodat we bijdragen aan een duurzame samenleving en economie. En dat is goed. Het past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als pensioenfonds om rekening te houden met het milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. We zijn er allemaal samen verantwoordelijk voor. Met de keuze van onze beleggingen oefenen we invloed uit op de wereld om ons heen. Hoewel die invloed bescheiden is, is het wel onze verantwoordelijkheid die invloed positief te gebruiken.

Het beste resultaat

We zijn er bovendien van overtuigd dat duurzaam beleggen op de lange termijn het beste resultaat oplevert voor onze deelnemers omdat we daarmee risico’s verminderen. Lees daarover ook meer in het interview met Frans van de Veen, ons nieuwe bestuurder met aandachtspunt duurzaam beleggen.

Meer weten? Wil je meer lezen over ons duurzaam beleggingsbeleid, lees dan ons jaarverslag duurzaam beleggen.