'Hakuna matata'

Beleggen voor een goed pensioen in een duurzame wereld

Yvonne Janssen

werkt als expert op het gebied van duurzaam beleggen bij Pensioenfonds PGB. Ze woonde en werkte recent vanuit Zuid-Afrika, Zimbabwe, Lesotho, Tanzania, Rwanda, Oeganda en Kenia. Yvonnes drijfveer is dat ze de wereld en zichzelf beter wil begrijpen door te reizen. Ze is erg betrokken bij de wereld en dat past goed bij haar rol binnen Pensioenfonds PGB. Ze heeft het als een enorme rijkdom ervaren om te horen hoe de mensen die ze ontmoette naar de wereld kijken. Haar motto is: ‘the little things are the big things’. De waarde en betekenis van het leven zit niet in materiële zaken maar in de verbinding met anderen. In Kenia organiseerde Yvonne in dat kader een hardloopwedstrijd voor 275 schoolkinderen in een minder bevoordeelde gemeenschap.

Pensioenfonds PGB heeft de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaam beleggen. Nu is het tijd om een volgende stap te zetten met een duidelijke strategie hiervoor. Waarom is het zo belangrijk om hierbij goed te luisteren naar onze achterban? En hoe beïnvloedde een recente reis naar Afrika haar kijk op de wereld? Dat vertelt Yvonne Janssen, expert duurzaam beleggen bij Pensioenfonds PGB.

Wat verstaat Pensioenfonds PGB onder duurzaam beleggen?

“Duurzaam beleggen betekent voor ons dat we met onze beleggingen rekening houden met milieu en klimaat, arbeids- en mensenrechten en goed bestuur. We geloven dat we het maatschappelijk verantwoord gedrag van de bedrijven waarin we beleggen kunnen versterken door met ze in gesprek te gaan. Of door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. En dat we als pensioenfonds kansen kunnen benutten om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze deelnemers.”

Hoe wordt de achterban hierbij betrokken?

“Met de keuze van onze beleggingen oefenen we invloed uit op de wereld om ons heen. Het is onze verantwoordelijkheid om die invloed positief te gebruiken. Duurzaam beleggen levert op de lange termijn het beste resultaat op voor onze deelnemers omdat we daarmee risico’s verminderen en de kansen benutten die de overgang naar een duurzame samenleving en economie ons biedt. Daar heeft onze achterban ons in onze gesprekken met hen nadrukkelijk groen licht voor gegeven.”

Hoe wordt de achterban hierbij betrokken?

“We gaan met deelnemers, gepensioneerden, werkgevers en andere belanghebbenden in gesprek over ons beleggingsbeleid. We willen van elkaar leren door transparant te zijn over belangen, keuzes en dilemma’s. Dat doen we via onderzoek en uitleg aan onze sociale partners. En door het organiseren van bijeenkomsten met onze bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester. Of via onze community ’s: denk aan PensioenTrefpunt, onze community voor gepensioneerden, en aan onze WhatsApp-groep voor jongere deelnemers. Nog niet zo lang geleden hebben we deze jongeren bijvoorbeeld gevraagd of we in Shell moeten investeren. Al deze inzichten helpen ons om een toekomstbestendige visie op duurzaam beleggen te ontwikkelen en uit te voeren, die gesteund wordt door onze brede achterban.”

Kun je een voorbeeld geven van een dilemma bij duurzaam beleggen?

“Dat is bijvoorbeeld de weg naar schone energie, het voorbeeld van Shell dat ik net noemde. Maken we de grootste maatschappelijke impact door direct te stoppen met fossiele brandstoffen, terwijl we die voor de overgang naar groene energie nog een tijdje nodig hebben? Of moeten we deze bedrijven juist ondersteunen om die overgang mogelijk te maken? Daar hebben we het samen over. En dat levert boeiende maar ook soms lastige discussies op. Daarover willen we transparant zijn.”

Waar ligt voor Pensioenfonds PGB dit jaar de focus?

“We zijn een maatschappelijke organisatie, die geld van deelnemers beheert. Geen enkele euro is van ons. Het is onze plicht om te verantwoorden hoe we met dat geld omgaan. Transparantie en openheid zijn voor ons erg belangrijk. Dat betekent ook dat we eerlijk zijn over moeilijke keuzes op onze weg naar een duurzame toekomst. ‘De weg naar groen is niet zwart-wit’ zeggen we vaak.”

Je hebt recent een aantal maanden in Afrika gereisd en tegelijkertijd gewerkt als ‘digital nomad’. In hoeverre heeft die reis jouw kijk op de wereld veranderd?

“Van reizen naar gebieden waar veel dingen minder vanzelfsprekend zijn dan hier in Nederland, word je erg dankbaar en bescheiden. Bescheiden omdat mensen me blijven fascineren en inspireren hoe ze met soms minimale omstandigheden toch iets waardevols van hun leven weten te maken. Dat laat een enorme innerlijke kracht zien omdat het leven voor veel mensen simpelweg erg zwaar is. Wij leven vaak in de veronderstelling dat we op zoveel dingen recht hebben, terwijl voor heel veel mensen in de wereld de minimale standaard niet vanzelfsprekend is. Als je ervoor open staat, kun je ongelooflijk veel van elkaar leren.”

Wat neem je daarvan mee in je dagelijkse werk?

“Ik ben vooral onder de indruk van de potentie die in Afrika aanwezig is, in de natuur en in de mensen. Vaak is het probleem dat ontwikkeling stilstaat door slecht bestuur, met corruptie als gevolg.“ “Ook ben ik me ervan bewust hoe belangrijk toegang tot goed onderwijs is voor de duurzame ontwikkeling van een land. En ik hoop dat door te investeren in Afrika, de natuurlijke energiebronnen worden omgezet in bruikbare technologieën voor schone energie daar en in de rest van de wereld. Ik heb gezien hoeveel maatschappelijk resultaat je kunt bereiken met kleine, maar doelgerichte investeringen in de lokale economie en mensen. Grote beleggingen zijn zeker niet altijd beter. Vaak zijn veel kleine initiatieven veel effectiever.” Wil je meer weten? Bekijk dan hieronder het filmpje. Of via pensioenfondspgb.nl/mvb.

“We willen eerlijk zijn over de soms lastige keuzes op weg naar een duurzame toekomst.”

Deel deze pagina