Onderweg naar het nieuwe pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de beste in de wereld. Bijna nergens is de armoede onder ouderen zo laag als hier. Dat komt omdat de meeste werknemers in Nederland pensioen opbouwen via hun werk. Werkgevers betalen samen met werknemers voor het pensioen. Werknemers krijgen dit pensioen naast hun AOW. Pensioenfondsen sparen en beleggen dit geld en laten zo de pensioenen groeien. Werknemers die met pensioen gaan, krijgen daardoor een uitkering die veel hoger is dan het betaalde geld. Dat werkte jarenlang goed.

Waarom is dan toch een vernieuwing van ons pensioenstelsel nodig?

We worden steeds ouder Dat is natuurlijk goed nieuws. Het betekent wel dat we ook langer pensioen krijgen. Om te zorgen dat het pensioen betaalbaar blijft, gaat de pensioenleeftijd ook langzaam omhoog.

Het huidige stelsel is onduidelijk Het wordt straks duidelijker wat je samen met je werkgever aan premie inlegt en hoe groot jouw persoonlijke pensioenpot is. Het wordt dan ook duidelijker dat je betaalt voor je eigen pensioen en dus niet voor het pensioen van gepensioneerden.

Zekerheid is onbetaalbaar geworden Pensioenfondsen rekenen uit hoeveel geld ze vandaag opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu en straks. Dat geld is bedoeld om iedereen zekerheid te geven. Doordat de rente al jarenlang extreem laag is, moeten pensioenfondsen veel extra geld opzij zetten. Dat wordt in het nieuwe stelsel anders. Daarin gaan de pensioenen meer meebewegen met de financiële markten. Voordeel daarvan is dat pensioenfondsen minder geld opzij hoeven te zetten. Het betekent ook dat het pensioen van tevoren niet vaststaat. Wel krijg je inzicht in hoe jouw pensioen er straks uitziet in verschillende scenario’s: als het meezit, zoals we verwachten dat het wordt, en als het tegenzit.

De arbeidsmarkt is veranderd Er zijn minder mensen die werken ten opzichte van gepensioneerden. Ook werken meer mensen als ZZP’er of ze hebben een flexibel contract. Ze wisselen ook vaker van werkgever en branche. Het huidige pensioenstelsel sluit niet aan op deze ontwikkelingen.

Daarom komen er nieuwe regels

Werkgevers, werknemers, experts en overheid werken hieraan. Uiterlijk 1 januari 2027 zal het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd zijn. Hieronder zie je welke stappen er komende jaren gezet worden.

Wat betekent dat voor jou?

We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat al die wijzigingen voor jou betekenen. Ook Peter vraagt zich dat af. Hij zet de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij op pensioenfondspgb.nl/hetnieuwepensioenstelsel. En natuurlijk houden we je hier op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Deel deze pagina