Onderzoek:

Hoe ouder, hoe minder risicobereid

Hoe ouder een deelnemer wordt, hoe minder risico hij wil nemen met beleggingen voor zijn pensioen. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau IG&H in oktober 2021 uitvoerde in opdracht van Pensioenfonds PGB. Aan het onderzoek namen actieve deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden deel. Eerdere onderzoeken vonden plaats in 2013, 2016 en 2019.

In het onderzoek van 2021 stonden met het oog op het nieuwe pensioenstelsel 2 thema’s centraal: risicobereidheid en risicodraagkracht. Daarnaast gaven de gevraagden hun mening over duurzaam beleggen en het nieuwe pensioenakkoord. Aan het onderzoek deden in totaal 3.752 personen mee.

Risicobereidheid

“Ik vind het belangrijk dat Pensioenfonds PGB daar goed mee omgaat. Daarom vond ik het onprettig om te lezen dat Pensioenfonds PGB belegt in bedrijven die indirect meewerken aan de onderdrukking van Oeigoeren in China. Helemaal niet meer in China beleggen lijkt me geen optie, maar het is belangrijk dat Pensioenfonds PGB dit soort kwesties meeneemt in de afweging om ergens wel of niet in te beleggen. Net als dat nagedacht moet worden over hoe we duurzaam met onze planeet kunnen omgaan.”

Risicodraagkracht

Van de gevraagden zegt 1 op de 6 een tegenvaller van 20% op pensioendatum niet op te kunnen vangen. En ruim 1 op de 5 heeft zelf niets geregeld naast zijn pensioen. Een meerderheid geeft er de voorkeur aan om het pensioenfonds een reservepotje op te laten bouwen voor als het tegenzit.

Duurzaam beleggen

Er is onder de deelnemers aan het onderzoek een kleine voorkeur om meer te beleggen in jonge bedrijven die bijdragen aan een duurzame samenleving. Ook als dat een hoger risico oplevert voor het pensioen. Bij alle leeftijdsgroepen is dit de voorkeur, behalve bij de groep vanaf 68 jaar. Zij geven er de voorkeur aan om te beleggen in bedrijven met een lager risico. Ongeacht de leeftijdsgroep is er een voorkeur om de financiële en de maatschappelijke risico’s even zwaar te wegen. Maatschappelijke risico’s zijn bijvoorbeeld risico’s op het gebied van mens en milieu, zoals een overstroming.

Pensioenakkoord

De helft van de deelnemers aan het onderzoek zegt ‘een beetje’ van het nieuwe pensioenstelsel af te weten. De kennis over het nieuwe pensioenstelsel is het laagste tot en met 51 jaar. Vanaf 52 jaar neemt de kennis toe. Er is licht pessimisme over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor de hoogte van het pensioen. Er zijn meer deelnemers die verwachten dat het pensioen lager wordt dan deelnemers die denken dat het pensioen hoger wordt.

We overleggen met onze sociale partners over de uitkomsten

De komende periode overleggen we met werkgevers- en werknemersorganisaties hoe we de uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek kunnen vertalen naar onze risicohouding, ons beleggingsbeleid en de invulling van de pensioenregeling. We houden je op de hoogte via onze website en digitale nieuwsbrieven. Wil je meer weten over ons beleggingsbeleid? Bekijk dan ons filmpje over beleggen of ons filmpje over maatschappelijk verantwoord beleggen.

Deel deze pagina